Senta Wessels, architectural technologist

If you’re in need of architectural services, from design concepts, rough drawings, project requirement development, site plan development sketches to full working construction drawings, I can help.

As u argitek dienste benodig soos die optrek van huisplanne of aanbouings, maak gerus kontak. My diens sluit in projek bestuur, terrein bestuur en volledige werkstekeninge.
Jump to

About

My name is Senta Wessels. I’m a professional architectural technologist registered with SACAP.

Ek is Senta Wessels. Ek is ‘n professionele argitek tegnoloog geregistreer by SACAP.

Senta Wessels Website

I offer a wide range of architectural services and I’m ready to help take your dream from concept to fruition.

Green & sustainable design

We’re living in a day and age where caring for our planet has never been more crucial.

It is of utmost importance that your architectural project complies with every modern sustainable directive.

The last thing you want for your building is a footprint that does not comply with world standards.

That’s why I offer cutting edge green design based on the latest requirements as set out by national building regulations.

When you work with me, you can rest assured that your project will exceed national sustainable standards.

Dit is van uiterste belang dat argitek bou projekte aan alle moderne nasionale en internasionale volhoubare standaarde voldoen.

Dit is waarom dit belangrik is om elke projek met presisie te voltooi.

Design development

Design development involves the conceptualisation of your dream project.

Die ontwerp van ‘n projek binne begroting.

Design brief and conceptualisation

Consult with participating disciplines, such as MEP, civil engineers, electrical and fire consultants needed for the completion of your architectural project.

Konsulteer met betrokke dissiplines soos MEP, siviele ingenieurs, elektriese en brand konsultante, ens, vir die voltooiing van argitek projek.

Construction documentation

The completion of drawings the contractor needs for completion of the project, including water and electricity consumption.

Die afhandeling van werkstekeninge wat die kontrakteur benodig vir konstruksie, insluitend water en elektrisiteitsverbruik.

Construction drawings

The creation of technical drawings needed for the successful completion of your project.

Die opstel van tegniese tekeninge benodig vir die suksesvolle voltooiing van die projek.

Facade planning and detailing

Specialist detailing of building or construction components.

Spesialis detailing van vooraf vervaardigde bou of konstruksie komponente.

Document control

The safekeeping of all project documents and building plans.

Die veilige bewaring van alle projek dokumentasie en bouplanne.

Construction administration

The control of costs and building materials involved in an architectural project.

Die beheer van kostes en boumateriaal betrokke in ‘n bouprojek.

Building control submissions

Loading to portals and submission of building plans to the local authority and building control officer.

Inhandiging van bouplanne op munisipale portaal en skakel met boubeheerbeampte.

Interior finish palette

Connecting with clients to discuss the final interior look.

Skakel individueel met kliënte om die finale “look” te bespreek.

Interior layouts

Liasing with the client to determine the interior layout, including furniture placement.

Skakel individueel met die kliënt om die uitleg van meublement te finaliseer.

Model building

Physical scale model building of construction project.

Fisiese skaalmodel konstruksie van bouprojekte.

3D rendering

Creation and rendering of construction projects using Lumion 3D.

Skepping en rendering van bouprojekte met behulp van Lumion 3D.

3D drawings

An integral part of a building project is the visualisation of said project using Revit as a tool.

Integrale deel van ‘n bouprojek is die voorstelling van die projek in 3D. Ek gebruik Revit vir hierdie funksie.

Sketch Logo Final
× How can I help? Available from 08:00 to 17:00